• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากล OBEC Music Talent Competition ครั้งที่ 1 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : spm2610 วันที่ : 10 สิงหาคม 2560

ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดดนตรีสากล  OBEC  Music  Talent  Competition  ครั้งที่  1  ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  25  สิงหาคม  2560  รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  www.talentobec.net อ่านแล้ว : 347 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.81.195.140
Online อยู่ : 1
วันนี้ 35
เมื่อวานนี้ 142
เดือนนี้ 2,755
ปีนี้ 26,296
รวมทั้งหมด 33,029
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 21-07-2018 )