• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : spm2608 วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2560

          กลุ่มอำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด  นำนักเรียนเรียนเข้าชมนิทรรศการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ  ในระหว่างวันที่  2 - 30  พฤศจิการยน  2560  อ่านแล้ว : 174 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.198.86.28
Online อยู่ : 3
วันนี้ 132
เมื่อวานนี้ 370
เดือนนี้ 3,490
ปีนี้ 22,140
รวมทั้งหมด 28,873
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 21-06-2018 )