• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 18.210.22.132
Online อยู่ : 6
วันนี้ 92
เมื่อวานนี้ 271
เดือนนี้ 3,398
ปีนี้ 3,398
รวมทั้งหมด 3,398
Record: 303 (10.10.2019)
( Counter 18-10-2019 )
เกียรติบัตรการประชุมสัมมนา“เปิดตลาดนัดวิชาการ”และการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 7 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : spm2601 วันที่ : 26 ตุลาคม 2561

1.  เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา“เปิดตลาดนัดวิชาการ”และการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 

ดำเนินการแก้ไขรายชื่อแล้ว  จำนวน 17 โรงเรียน

คลิกที่นี่ 

 

2. เกียรติบัตรผู้ประกวดนำเสนอผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 

    2.1 เข้าประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานสถานศึกษา

    2.2 เข้าประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานผู้บริหารสถานศึกษา

    2.3 เข้าประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานรองผู้บริหารสถานศึกษา

    2.4 เข้าประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

    2.5 ประกวดแข่งขันนำเสนอผลงานลูกจ้างยอดเยี่ยม

คลิกที่นี่

3. เกียรติบัตรคณะกรรมการประเมินการนำเสนอผลงานสถานศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.” 

    3.1 คณะกรรมการดำเนินงาน

    3.2 คณะกรรมการตัดสินการประเมิน

        3.2.1 คณะกรรมการตัดสินการประเมินผลงานสถานศึกษา

        3.2.2 คณะกรรมการตัดสินการประเมินผลงานผู้บริหาร

        3.2.1 คณะกรรมการตัดสินการประเมินผลงานครูยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

        3.2.1 คณะกรรมการตัดสินการประเมินผลงานครูยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกที่นี่

4. เกียรติบัตรการประกวดสถานศึกษายอดเยี่ยม พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น ทั้ง 15 จุดเน้น

คลิกที่นี่

 

หมายเหตุ  แก้ไขเกียรติบัตร ติดต่อ  ศน.ธนาภา  บุญครอบ  โทรศัพท์  081 - 320 - 9569

 

 อ่านแล้ว : 787 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26