• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ สพม.26
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : 44022015 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนวาปีปทุมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติฯ สพม.26 โดยมีท่านรองเบญจมาศ ฦาชา เป็นประธานในพิฑีเปิด ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มหาสารคามอ่านแล้ว : 350 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 23.20.223.212
Online อยู่ : 3
วันนี้ 158
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,115
ปีนี้ 25,656
รวมทั้งหมด 32,389
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )