• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
โรงเรียนโนนราษีวิทยา จัดค่ายพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : 44022006 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560

โรงเรียนโนนราษีวิทยา เพื่อพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราห์  ภาษาไทย  โดยมีท่านผู้อำนวยการธิติวัฒน์  พิไลวงศ์ เป็นประธานเปิดงานและได้เชิญวิทยากรภายนอกบรรยายในความรู้กับนักเรียนโรงเรียนโนนราษีวิทยา วันที่ 28 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนโนนราษีวิทยาอ่านแล้ว : 359 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 23.20.223.212
Online อยู่ : 5
วันนี้ 160
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,117
ปีนี้ 25,658
รวมทั้งหมด 32,391
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )