• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 319
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 314
3 แบบ สรจ3 65ปี 233
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 212
5 ถอนเงินประกันสัญญา 2548
6 แบบใบลาพักผ่อน 248
7 ใบสำคัญรับเงิน 290
8 ส่งใช้เงินยืม 303
9 สัญญายืมเงิน 378
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 352
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 224
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 236
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 206
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 242
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 214
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 225
17 แบบใบลาพักผ่อน 236
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 230
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 213
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 240
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 208
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 221
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 199

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.241.146
Online อยู่ : 4
วันนี้ 170
เมื่อวานนี้ 268
เดือนนี้ 2,954
ปีนี้ 9,270
รวมทั้งหมด 16,003
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 20-03-2018 )