• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 60
เมื่อวานนี้ 45
เดือนนี้ 1,057
ปีนี้ 14,039
รวมทั้งหมด 14,039
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 18-07-2019 )
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร 531
2 แบบฟอร์มเบิกสวัสดิค่ารักษาพยาบาล 502
3 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 653
4 เฉลยสมุดเงินสด 439
5 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 464
6 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 530
7 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 583
8 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 820
9 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 1025
10 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 902
11 แบบ สรจ3 65ปี 729
12 แบบฟอร์มรับบำนาญ 653
13 ถอนเงินประกันสัญญา 12321
14 แบบใบลาพักผ่อน 726
15 ใบสำคัญรับเงิน 864
16 ส่งใช้เงินยืม 818
17 สัญญายืมเงิน 1189
18 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 619
19 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 635
20 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 814
21 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 916
22 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 587
23 แบบใบขอยกเลิกวันลา 566
24 แบบใบลาพักผ่อน 650
25 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 620
26 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 581
27 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 609
28 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 518
29 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 628
30 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 556

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26