• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 199
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 237
3 แบบ สรจ3 65ปี 169
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 151
5 ถอนเงินประกันสัญญา 966
6 แบบใบลาพักผ่อน 180
7 ใบสำคัญรับเงิน 213
8 ส่งใช้เงินยืม 228
9 สัญญายืมเงิน 285
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 277
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 190
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 202
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 167
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 204
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 179
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 188
17 แบบใบลาพักผ่อน 199
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 189
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 172
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 201
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 173
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 177
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 158

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.91.16.95
Online อยู่ : 1
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 162
เดือนนี้ 1,211
ปีนี้ 1,211
รวมทั้งหมด 7,944
Record: 162 (17.01.2018)
( Counter 18-01-2018 )