• ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 4
2 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 134
3 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 417
4 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 409
5 แบบ สรจ3 65ปี 315
6 แบบฟอร์มรับบำนาญ 294
7 ถอนเงินประกันสัญญา 3648
8 แบบใบลาพักผ่อน 333
9 ใบสำคัญรับเงิน 384
10 ส่งใช้เงินยืม 395
11 สัญญายืมเงิน 519
12 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 408
13 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 281
14 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 299
15 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 261
16 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 311
17 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 268
18 แบบใบขอยกเลิกวันลา 272
19 แบบใบลาพักผ่อน 283
20 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 281
21 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 271
22 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 288
23 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 260
24 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 278
25 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 252

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.196.86.89
Online อยู่ : 1
วันนี้ 69
เมื่อวานนี้ 102
เดือนนี้ 2,731
ปีนี้ 16,878
รวมทั้งหมด 23,611
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 20-05-2018 )