• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
1 2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 17
2 แบบ สรจ3 65ปี 46
3 แบบฟอร์มรับบำนาญ 45
4 ถอนเงินประกันสัญญา 45
5 แบบใบลาพักผ่อน 53
6 ใบสำคัญรับเงิน 54
7 ส่งใช้เงินยืม 56
8 สัญญายืมเงิน 58
9 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 64
10 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 83
11 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 115
12 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 79
13 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 107
14 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 95
15 แบบใบขอยกเลิกวันลา 107
16 แบบใบลาพักผ่อน 111
17 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 103
18 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 89
19 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 96
20 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 87
21 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 83
22 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 66

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.156.78.4
Online อยู่ : 2
วันนี้ 11
เมื่อวานนี้ 203
เดือนนี้ 2,868
ปีนี้ 2,868
รวมทั้งหมด 2,868
Record: 290 (16.07.2017)
( Counter 25-07-2017 )