• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
1 2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 46
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 156
3 แบบ สรจ3 65ปี 105
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 87
5 ถอนเงินประกันสัญญา 112
6 แบบใบลาพักผ่อน 102
7 ใบสำคัญรับเงิน 130
8 ส่งใช้เงินยืม 140
9 สัญญายืมเงิน 160
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 159
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 142
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 148
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 113
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 143
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 120
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 136
17 แบบใบลาพักผ่อน 141
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 133
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 119
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 130
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 118
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 111
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 98

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.162.181.75
Online อยู่ : 2
วันนี้ 49
เมื่อวานนี้ 62
เดือนนี้ 959
ปีนี้ 1,211
รวมทั้งหมด 1,211
Record: 83 (14.09.2017)
( Counter 19-09-2017 )