• 12 สิงหาคม 2561 id="7"/>12 สิงหาคม 2561
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 7
ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 65
2 เฉลยสมุดเงินสด 91
3 เฉลยรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 67
4 โจทย์ตัวอย่างบัญชี 92
5 เอกสารประกอบการชี้แจงการอบรมครู(คูปอง)2561 513
6 แบบฟอร์มการขอลาออกจากราชการ 181
7 รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 318
8 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 595
9 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 617
10 แบบ สรจ3 65ปี 447
11 แบบฟอร์มรับบำนาญ 416
12 ถอนเงินประกันสัญญา 5929
13 แบบใบลาพักผ่อน 453
14 ใบสำคัญรับเงิน 544
15 ส่งใช้เงินยืม 528
16 สัญญายืมเงิน 705
17 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 346
18 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 357
19 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 382
20 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 418
21 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 325
22 แบบใบขอยกเลิกวันลา 330
23 แบบใบลาพักผ่อน 336
24 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 347
25 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 341
26 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 344
27 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 309
28 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 332
29 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 297

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.162.15.31
Online อยู่ : 5
วันนี้ 23
เมื่อวานนี้ 179
เดือนนี้ 3,100
ปีนี้ 3,100
รวมทั้งหมด 3,100
Record: 229 (06.09.2018)
( Counter 26-09-2018 )