• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 141
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 201
3 แบบ สรจ3 65ปี 144
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 125
5 ถอนเงินประกันสัญญา 259
6 แบบใบลาพักผ่อน 149
7 ใบสำคัญรับเงิน 181
8 ส่งใช้เงินยืม 200
9 สัญญายืมเงิน 235
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 238
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 168
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 179
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 144
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 177
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 154
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 165
17 แบบใบลาพักผ่อน 175
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 160
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 148
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 168
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 148
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 151
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 130

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.156.82.247
Online อยู่ : 3
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 54
เดือนนี้ 1,030
ปีนี้ 4,629
รวมทั้งหมด 4,629
Record: 147 (11.10.2017)
( Counter 18-11-2017 )