• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
การขายทอดตลาดอาคารเรียนแบบ 212(2509) โรงเรียนวาปีปทุม
หมวดหมู่ : เผยแพร่โดย : spm2605 วันที่ : 14 ธันวาคม 2561


อ่านแล้ว : 109 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.83.93.85
Online อยู่ : 2
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 272
เดือนนี้ 2,435
ปีนี้ 2,435
รวมทั้งหมด 2,435
Record: 272 (22.01.2019)
( Counter 23-01-2019 )