• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โดย : 44012010 วันที่ : 26 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560  ท่าน ผอ.ดร.สมทรัพย์  ภูโสดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา  ได้นำคณะท่านบริหาร  คณะครู บุคลากรและนักเรียน  ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านเหล่าพ่อหาและบริเวณวัดหนองเขื่อนน้อยอ่านแล้ว : 1553 คน

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 61.19.109.129
Online อยู่ : 1
วันนี้ 33
เมื่อวานนี้ 34
เดือนนี้ 812
ปีนี้ 12,070
รวมทั้งหมด 12,070
Record: 358 (28.01.2019)
( Counter 16-06-2019 )