• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
นางสาวสุภัทรา แสงลุน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพร แฝงยงค์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณัฐกาญจฒ์ หมวดนา
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวสมนาตย์ ทองประภา
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเมวีญา สิงห์เดช
พนักงานการเงินและบัญชี
บุคลากร : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เผยแพร่โดย : administrator View : 1141

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 23.20.223.212
Online อยู่ : 5
วันนี้ 160
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,117
ปีนี้ 25,658
รวมทั้งหมด 32,391
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )