• ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6
นายไวรัช ตะวัน
ศึกษานิเทศก์
นางนวพรรดิ์ นามพุทธา
ศึกษานิเทศก์
นายอภิชาต เข็มพิลา
ศึกษานิเทศก์
นางเอมอร จันทนนตรี
ศึกษานิเทศก์
นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
ศึกษานิเทศก์
บุคลากร : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เผยแพร่โดย : administrator View : 763

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 23.20.223.212
Online อยู่ : 5
วันนี้ 160
เมื่อวานนี้ 56
เดือนนี้ 2,117
ปีนี้ 25,658
รวมทั้งหมด 32,391
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 16-07-2018 )