• ITA id="6"/>ITA
  • วันครู id="9"/>วันครู
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 9
นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายทองสุข มาตย์คำมี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร : ผู้บริหาร สพม. เขต 26 เผยแพร่โดย : administrator View : 3391

ลิ้งค์ :

คู่มือการปฏิบัติงาน สพม. เขต 26

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 54.83.93.85
Online อยู่ : 1
วันนี้ 13
เมื่อวานนี้ 272
เดือนนี้ 2,433
ปีนี้ 2,433
รวมทั้งหมด 2,433
Record: 272 (22.01.2019)
( Counter 23-01-2019 )