ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.235.66.217
Online อยู่ : 1
วันนี้ 21
เมื่อวานนี้ 144
เดือนนี้ 5,155
ปีนี้ 5,155
รวมทั้งหมด 5,155
Record: 499 (17.03.2020)
( Counter 29-03-2020 )
นางขันทอง พิมพ์แสนศรี
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ
นักจัดการงานทั่วไป
นางอุษามณี เหล่าอรรคะ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางวรรภา หินดำ
พนักงานทำความสะอาด
นางกวิณทิพญ์ โสมา
พนักงานทำความสะอาด
นายสมศักดิ์ สุนทรโรจน์
ยามรักษาการ
นายบรรณรัตน์ บรรยง
ช่างไฟฟ้า ชั้น 3
นางชุติมา นามศรีอุ่น
นักวิชาการศึกษา
นางสาวโสมสุภางค์ บุญกอง
นักประชาสัมพันธ์
นายสมจิตร หินดำ
นักการภารโรง
นายยุทธจักร พลพันธ์
นักการภารโรง
นายกันตินันท์ ฉิมพลี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายวิทยา กองสำลี
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากร : กลุ่มอำนวยการ เผยแพร่โดย : administrator View : 3716

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26