• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
1 2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 48
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 159
3 แบบ สรจ3 65ปี 110
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 91
5 ถอนเงินประกันสัญญา 117
6 แบบใบลาพักผ่อน 107
7 ใบสำคัญรับเงิน 136
8 ส่งใช้เงินยืม 150
9 สัญญายืมเงิน 169
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 168
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 145
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 151
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 117
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 146
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 122
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 139
17 แบบใบลาพักผ่อน 143
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 134
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 121
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 134
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 120
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 115
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 100

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.248.167
Online อยู่ : 1
วันนี้ 6
เมื่อวานนี้ 70
เดือนนี้ 1,174
ปีนี้ 1,426
รวมทั้งหมด 1,426
Record: 83 (14.09.2017)
( Counter 23-09-2017 )