• ทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาDLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 5

คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ลำดับที่ รายการข่าวประชาสัมพันธ์ อ่าน วันที่
1 เอกสารขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 332
2 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 320
3 แบบ สรจ3 65ปี 239
4 แบบฟอร์มรับบำนาญ 218
5 ถอนเงินประกันสัญญา 2634
6 แบบใบลาพักผ่อน 255
7 ใบสำคัญรับเงิน 296
8 ส่งใช้เงินยืม 309
9 สัญญายืมเงิน 386
10 แบบฟอร์มแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 357
11 ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 1 226
12 แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 240
13 แบบฟอร์มหนังสือรับรองตัวบุคคล 208
14 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองประกันตัวบุคคล 244
15 แบบฟอร์มการขอมีบัตรประจำตัว 217
16 แบบใบขอยกเลิกวันลา 229
17 แบบใบลาพักผ่อน 240
18 แบบใบลากิจ ลาป่วย คลอดบุตรและลาเพื่อดูแลภรรหลังคลอด 232
19 แบบใบบันทึกยืม ก.พ.7 215
20 แบบใบขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ.7 242
21 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 211
22 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 223
23 แนวปฏิบัติในการจัดทำคำของบประมาณกรณีโรงเรียนประสบอุบัติภัย 201

ลิ้งค์ :

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.80.80.77
Online อยู่ : 3
วันนี้ 107
เมื่อวานนี้ 203
เดือนนี้ 3,810
ปีนี้ 10,126
รวมทั้งหมด 16,859
Record: 467 (30.01.2018)
( Counter 24-03-2018 )