ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 3.235.66.217
Online อยู่ : 1
วันนี้ 15
เมื่อวานนี้ 144
เดือนนี้ 5,149
ปีนี้ 5,149
รวมทั้งหมด 5,149
Record: 499 (17.03.2020)
( Counter 29-03-2020 )

กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ ดาวน์โหลด
1 9 พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2 23 ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา
3 O6 ข้อกำหนดวินัย
4 ประการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
5 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553
6 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
7 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2546
8 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2562
9 พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560
10 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานสศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
12 ระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ฉ.3 2553
13 ระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553
14 อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26